Om Projektet

Sista oktober 2018 avslutades projektet Integration med mobilen. Projektet har varit ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och har medfinansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) .

Syftet har varit att forska om mobilt lärande och utveckla en app för nyanlända arabisktalande personer som vill lära sig svenska. Vi har under dessa två år mött närmare 200 arabisktalande personer och har gjort ett antal fältstudier för att ta reda på målgruppens språkbehov.

Vi har även undersökt vägar framåt för att lära sig svenska kopplat till olika professioner. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE Interactive har vi arrangerat designbaserade workshops där nyanlända och lärare har varit en aktiv del av designprocessen.

Våra studier visar att det finns ett stort intresse bland nyanlända arabisktalande personer att använda mobilen mer målinriktat för lära sig svenska och komma in i samhället. Många är redan aktiva användare av mobiltelefoner, och använder dem dagligen. Våra resultat pekar på att om en app stödjer användarens vardagliga situationer ökar det motivationen för att använda appen för språkutveckling.

Detta har lett till utvecklingen av en app, Minclusion, som stödjer träning av uttal och vardagsfraser. Appen innehåller text, bild, ljud och video för att skapa en variation för användaren. Utvecklingen har skett i olika steg, där vi har involverat användare som har gett förslag och önskemål kring innehållet. Appen finns att ladda ner gratis till Android-telefoner på Google Play.

Resultaten av vårt arbete har presenterats på olika seminarier, nationella såväl som internationella konferenser och har publicerats som konferensbidrag och vetenskapliga publikationer.