Om Projektet

För de många som nyligen kommit till Sverige är det viktigt att snabbt integrera sig i det nya samhället. Vårt projekt Integration med mobilen riktar sig till det stora antalet arabisktalande nyanlända i Sverige. Projektet syftar till att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända så att de på ett mer individanpassad och tidseffektivt sätt blir integrerade i det svenska samhället. Målet är även att förbättra den pedagogiska kopplingen för att uppnå den läreffekt som idag saknas i mobila applikationer.

Integration med mobilen startade den 1 november 2016 och pågår fram till den 31 oktober 2018. Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Det medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och har även fått stöd från forskningsmiljöerna DigitaL och LinCS.