I början av april organiserade vi ett hackathon på temat mobila innovationer för inkludering av nyanlända. Deltagare med bakgrund inom programmering, interaktionsdesign, språkteknologi och kommunikation, samlades i våra lokaler på Institutionen för tillämpad IT och jobbade koncentrerat från lördag till söndag. Tanken bakom detta hackathon var att hitta nya idéer och innovativa tekniska lösningar som kan stödja språkinlärning och integration i samhället för nyanlända arabisktalande personer i Sverige.

För oss var det verkligen inspirerande att följa idéerna från whiteboard till interaktiva prototyper och diskutera fördelar och nackdelar med deras lösningar. Vi gästades också av Johan Uddståhl från den digitala studion Humblebee, som öppnade hacket genom att ge oss några goda råd att tänka på vid prototyputveckling.

Efter att ha avnjutit palestinsk mat från Jenin Grill, avslutades hacket på söndagen med presentationer. Vi fick ta del av fyra kreativa förslag på tekniska lösningar: Appen På, som hjälper nyanlända att hitta lokal samhällsservice, öva svenska med kontextspecifikt material och träffa svenskar. I appen, Laga & Lär, får användaren lära sig svenska genom recept, medan tjänsten Make Sweden Home samlar information om asylprocessen, arbete, evenemang och språkutbildningar på ett ställe. Appen Pairents förenar familjer med varandra baserat på plats och barnens ålder.

Eftersom vi tyckte att alla idéer var lovande har vi bjudit in grupperna att presentera sina prototyper och vidareutvecklingar på vår kommande konferens den 12 juni i Göteborg. Huvudtalare på konferensen är Agnes Kukulska-Hulme, professor vid The Open University i Storbritannien. Om du inte redan har anmält dig, så skicka ett mail till minklusion@gmail.com. Välkommen!