Välkommen, eller marhaba, till vår webbplats för forskningsprojektet Integration med mobilen. Projektet, som kommer att pågå under två år, är ett samarbete mellan forskare på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet och medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Det arbetsnamn som vi kommit fram till är mInclusion. Här kommer vi bland annat att informera om kommande evenemang, seminarier och workshops men även länka till relaterade projekt och appar för språkinlärning och integration. På de andra sidorna kan du läsa mer om projektet och om vilka vi är. Eftersom projektet riktar sig till arabisktalande finns även en version på arabiska, som också finns länkad i menyn. Vi är väldigt glada över att ha kommit igång och ser fram emot de kommande åren!