Fyra av oss åkte på Mobile Learning Week, arrangerat av UNESCO och UNHCR i Paris 20-24 mars. Årets tema för konferensen var “Education in emergencies and crises” (utbildning i nöd- och krissituationer). Veckan började med ett tvådagarssymposium, då Linda och Khaled presenterade vårt projekt och preliminära resultat från vår första användbarhetsstudie.

Smarttelefonen är för många flyktingar en livlina och på konferensen diskuterades hur mobila teknologier kan möjliggöra fortsatt utbildning. Ett exempel på ett praktiskt initiativ är tävlingen EDUAPP4SYRIA, lanserad av den norska regeringen.

Några gemensamma teman som lyftes fram i presentationerna var vikten av användarcentrerad design, teknologi som bro till utbildning för kvinnor, att den personliga kontakten är en minst lika viktig komponent som det teknologiska i digitala utbildningsinitiativ och att många flyktingar visserligen är vana att använda telefonen för att hålla social kontakt, men inte i utbildningssyfte. I en av presentationerna berättade Timothy Reed, från UNED, att en lärdom från tidigare studier var att studenter inte alltid använde mobila teknologier på det förväntade sättet. Vi får inte heller glömma att lyssna på vad flyktingar faktiskt behöver, eftersom vi ibland ger dem verktyg baserat på vad vi tror att de behöver.