Under hösten har vi anordnat olika workshopar med nyanlända medicinskt utbildade, lärare och även SFI-lärare. Det alla deltagare har bidragit med har varit mycket värdefullt för vår fortsatta utveckling. Det är viktigt att det vi gör är kopplat till vår målgrupps behov. Nu har vi kommit en bra bit på väg inför vårt fortsatta arbete nästa år.